ویدئو وال

دیوار تصویری یا ویدئو وال ( Video Wall) به چیدمان منظم ماتریسی و یا غیر منظمی از نمایشگر ها گفته می شود که این چیدمان به یک تصویر یکپارچه منجر گردد.
برای ساخت ویدئو وال می توان از انواع نمایشگر های موجود (Rare projection screen، DLP، LED، LCD) استفاده نمود.نمایشگرهای فوق معمولا بر روی یک سازه نصب می شوند.
ماتریسهایی که بوسیله نمایشگر ها ساخته می شوند می توانند در هر مضربی باشند و یا می توانند نا منظم مطابق به خواسته ها وکارکرد آن چیده شود.
به دلیل استفاده از استاندارد رایج ( rgb component hdmi composite) کنترل از راه دور و اتصال به هر نوع دستگاه پخش کننده و یا کنترلی امکان پذیر است.
به دلیل نازکتر شدن حاشیه ی نمایشگر ها، تصاویر دیوارهای تصویری روز به روز یک دست تر شده و حالت موزاییکی گونه ی آنها به مرور از بین رفته است.
محتوای نمایشی آنها بسته به نوع کارکرد و استفاده ی آنها می تواند بصورت یکدست و یا جداگانهبرای هر موزاییک تعریف شده و پخش گردند.مانند اتاق کنترل ترافیک یا ویدئو والی در یک ورزشگاه.