پروژکتورهای Flagship Laser projector در راس تکنولوژی پروژکتورهای سینمایی هستند

  • ارائه یک گام مهم در تجربه ی مخاطب
  •  انتقال تصاویر با کیفیت بالا با روشنایی دو بعدی و سه بعدی و کنتراست بالا ،عملکرد رنگی حرفه ایی و یکنواختی
  • ساده سازی عملیات و کاهش هزینه های عملیاتی

محصولات