ارایه تصاویر با کنتراست و روشنایی بالا و کیفیت تصویر استثنایی در هر دو صفحه سفید و نقره ای

همچنین ساده سازی عملیات و کاهش هزینه های عملیاتی

محصولات

Barco DP4K-20LHC

High-contrast 6P RGB laser cinema projector for premium screens
  • کیفیت تصویر استثنایی برای تصاویر سفید و نقره ای
  • کنتراست بسیار بالا و روشنایی بالا
  • عملیات ساده شده
  • کاهش هزینه های عملیاتی

کاتالوگ محصول

 

Barco DP4K-40LHC

High-contrast 6P RGB laser cinema projector for premium large screens
  •  کیفیت تصویر استثنایی برای تصاویر سفید و نقره ای
  •  وضوح و روشنایی فوق العاده تصویر
  •  عملیات ساده
  • کاهش هزینه های عملیاتی

کاتالوگ محصول