نمایش یک نتیجه

CS-100

Stand-alone wireless presentation system for small meeting rooms
 • اتصال بدون سیم به صفحه اصلی
 • یک کاربر روی صفحه
 • اشتراک گذاری از طریق لپ تاپ ، تبلت و موبایل
 • خروجی HDMI
 • تحویل با یک دکمه

کاتالوگ محصول

CSC-1

Full-featured wireless presentation system for high-profile meeting rooms and boardrooms
 • اتصال بدون سیم به صفحه اصلی
 • حداکثر چهار کاربر روی صفحه
 • اشتراک گذاری از طریق لپ تاپ ، تبلت و موبایل
 • مدیریت مرکزی
 • تحویل با چهار دکمه

CSE-200

Wireless presentation system for small to medium sized meeting rooms
 • اتصال بدون سیم به صفحه اصلی
 • حداکثر دو کاربر روی صفحه
 • اشتراک گذاری از طریق لپ تاپ ، تبلت و موبایل
 • امکان کنترل امنیت
 • تحویل با دو دکمه
 • مدیریت مرکزی

CSE-800

Wireless presentation and collaboration system for boardrooms and conference rooms
 • اتصال بدون سیم به صفحه اصلی
 • حداکثر 8 کاربر بر روی صفحه به طور همزمان
 • اشتراک گذاری از طریق لپ تاپ ، تبلت و موبایل
 • امکان کنترل امنیت
 • 4K DCI