نمایش یک نتیجه

Barco DP2K-19B

(Bright DLP Barco Alchemy Cinema projector for screens up to 19m (62ft
 •  افزایش روشنایی تصویر ، کاهش هزینه های عملیاتی
 • DCIمجتمع،  سازگار
 • ترکیب ویژگی های سرور رسانه با سری 3 پردازش سینما الکترونیکی-

Barco DP2K-23B

(Bright DLP Barco Alchemy Cinema projector for screens up to 23m (75ft
 • فزایش روشنایی تصویر ، کاهش هزینه های عملیاتی
 • DCI مجتمع، سازگار
 • ترکیب ویژگی های سرور رسانه با سری 3 پردازش سینما الکترونیکی

Barco DP2K-32B

(Bright DLP Barco Alchemy Cinema projector for screens up to 32m (105ft
 • بالاترین وضوح تصویر، کمترین هزینه عملیاتی
 • یکپارچه، پروژکتور مقاوم در برابر DCI
 • ویژگی های سرویس دهنده های رسانه ای را با دستگاه های پردازش سینمای سری 3 ترکیب می کند

کاتالوگ محصول

Barco DP4K-19B

(Bright 4K DLP Barco Alchemy Cinema projector for screens up to 19m (62ft
 •   رزولوشن4k
 •  کیفیت عالی تصویر
 • پروژکتور یکپارچه
 • ویژگی های سرویس دهنده های رسانه ای را با دستگاه های پردازش سینمای سری 3 ترکیب می کند

کاتالوگ محصول

Barco DP4K-23B

(Bright 4K DLP Barco Alchemy Cinema projector for screens up to 23m (75ft
 •   رزولوشن4k
 •  پروژکتور یکپارچه
 • ویژگی های سرویس دهنده های رسانه ای را با دستگاه های پردازش سینمای سری 3 ترکیب می کند

Barco DP4K-32B

(Bright 4K Barco Alchemy DLP Cinema projector for screens up to 32m (105ft
 • رزولوشن 4k
 •  پروژکتور یکپارچه
 • ویژگی های سرویس دهنده های رسانه ای را با دستگاه های پردازش سینمای سری 3 ترکیب می کند