نمایش یک نتیجه

Barco DP2K-12C

Compact DLP Barco Alchemy Cinema projector for screens up to 12m (39ft)
  • پروژکتور یکپارچه
  • ویژگی های سرویس دهنده های رسانه ای را با دستگاه های پردازش سینمای سری 3 ترکیب می کند

کاتالوگ محصول

Barco DP2K-15C

(Compact DLP Barco Alchemy Cinema projector for screens up to 15m (49ft
  • تصویر یکپارچه
  • ویژگی های سرویس دهنده های رسانه ای را با دستگاه های پردازش سینمای سری 3 ترکیب می کند

Barco DP2K-20C

(Compact DLP Barco Alchemy Cinema projector for screens up to 20m (65ft
  •  تصویر یکپارچه
  • ویژگی های سرویس دهنده های رسانه ای را با دستگاه های پردازش سینمای سری 3 ترکیب می کند

کاتالوگ محصول