نمایش یک نتیجه

Barco DP2K-10S

Small DLP Barco Alchemy Cinema projector for screens up to 10m (33ft) wide
  • تصویر یکپارچه
  • کیفیت تصویر بالا در یک TCOکم
  • ویژگی های سرویس دهنده های رسانه ای را با دستگاه های پردازش سینمای سری 3 ترکیب می کند-

    کاتالوگ محصول

Barco DP2K-8S

Small DLP Barco Alchemy Cinema projector for screens up to 8m (26ft) wide
  • کیفیت تصویر بالا در یکTCOکم
  • ویژگی های سرویس دهنده های رسانه ای را با دستگاه های پردازش سینمای سری 3 ترکیب می کند

کاتالوگ محصول