باغ کتاب گذر خیالستان

راهروی واقع در باغ کتاب که راه اتصال بلوک A به بلوک B می باشد ، در وسط راهرو یک walkway واقع شده است، برای جذابیت تونل طرح پیشنهادی تکنولوژی صوتی – تصویری توسط شرکت کانون ارایه شد . پس از موافقت ، طرح اجرا شد ، یک تصویر با ارتفاع 4 متر و عرض 40 متر ساخته و به کمک 16 پروژکتور در سمت راست و چپ walkway پیاده سازی شد.