پروژکتورهای هوشمند لیزر ورودی بارکو،پروژکتورهای سینمایی2k

لیزر فشرده برای فیلم های کوچکتر(6-13 متر / 20-43 فوت)

این سری از پروژکتورها نمایش تصاویر عالی با نور قابل اطمینان در کمترین درجه ازTCO هستند

 هزینه های عملیاتی و نگهداری کاهش یافته .

به این ترتیب، آنها بهترین انتخاب برای  تبدیل کوچکترین صفحه به لیزر، بدون هیچ زحمتی و ریسکی، هستند

محصولات