Special Digital Signage Streched Signage
  • فرمت 32:9 گسترده
  • تنظیمات رنگی صفحه نمایش
  •  پنل با زاویه دید گسترده بدون هیچ گونه اعوجاج رنگی از هر زاویه از دید
  • گارانتی استفاده مادام العمر
فرمت های تازه ، تجربه های جدید

طول افقی 32:9 گسترده ، تجربه ی جدیدی از فرمت استاندارد صفحه نمایش

زاویه دید گسترده

ارایه تصاویر واضح و روشن بدون هیچ گونه تداخل رنگی از زوایای مختلف صفحه توسط پنل 178 درجه همه جانبه

امکان استفاده طولانی مدت

مطئن در استفاده طولانی مدت

طول عمر 50000 ساعته پنل

طول مدت گارانتی در مدل های مختلف متفاوت می باشد

محصولات