مقدمه :

هنگامی که طراحی و ساخت پروژه رصد خانه شهری تهران از طرف سازمان اطلاعات شهرداری تهران در دستور کار شرکت کانون انفورماتیک به عنوان پیمانکار مادر طراحی و ساخت پروژه قرار گرفت، چهار نکته کلیدی راهنمای روش طراحی و ساخت پروژه بود. 

رصدخانه شهری تهران می بایست به عنوان اتاق مدیریت یکپارچه شهر تهران عمل کند و لذا در طراحی میبایست فضایی خاص در خور ایجاد میگردید تا مدیران شهر بتوانند در مناسب ترین فضا به کنترل و مدیریت یکپارچه شهر بپردازند.

با توجه به دید جامع نگر کارفرما در خصوص مدیریت اطلاعات،تنها ارائه اطلاعات به روش های مرسوم مورد نظر نبوده و لازم بود که روشی مدرن برای اطلاعاتی که جنبه بصری و تصویری ویژه داشته باشند طراحی گردد.

با توجه به اهمیت ملی پروژه در کنترل هوشمندانه شهر تهران لازم بود روش های کنترلی مناسب و مدرن برای پروژه طراحی و اجرا گردد.

رصد خانه شهری تهران می بایست در قیاس با تجربه های مشابه جهانی ساخت رصد خانه شهری دنیا و با توجه به اهمیت وجود فضاهای کنترل یکپارچه کلان شهرها، به عنوان پروژه ای با اهمیت ملی طراحی و اجرا گردد.

با توجه به این چهار نکته کلیدی،پروسه طراحی و ساخت پروژه به صورت همزمان از خرداد سال 1391 توسط این شرکت آغاز گردید.

اولین گام در مدیریت همزمان طراحی و ساخت پروژه، شناخت وضعیت موجود، موانع و مشکلات و نیز پتانسیل های فضای انتخاب شده جهت ساخت پروژه رصد
خانه شهری تهران بود. لذا در یک بررسی جامع کارشناسی سالن، موجود از جنبه های مختلف از جمله سازه ای،بصری،ابعاد،اندازه و تناسبات مورد بررسی قرار گرفت.

FF

نتایج این بررسی به شرح زیر در اطلاعات پروژه دسته بندی شد :

 • پتانسیل و امکانات
  -امکان ایجاد سالن مربع با ابعاد مناسب 12×12
  -امکان استفاده از پنجره های موجود در طراحی نهایی
  -امکان ایجاد ورودی مناسب برای فضا
  -امکان استفاده از بام پروژه جهت حل مسائل تاسیساتی
 • موانع و مشکلات
  -وجود ستون در محور مرکزی پروژه
  -نامناسب بودن فضای پیرامونی و نمای مجموعه
  -نامناسب بودن سیستم تاسیساتی جهت عملکرد سالن VIP
  -عدم وجود فضای مناسب جهت تجهیزات ویژه و USP

معماری داخلی :

پس از تحلیل پتانسل ها و امکانات از یک سو و موانع و مشکلات از سوی دیگر و با در نظر گرفتن خواسته های کارفرما و مسئله مدیریت زمان و لزوم طرح و ساخت
همزمان تیم طراحی معماری به عنوان تیم پیشبرده طراحی پروژه،ایده های اولیه را در قالب تصاویر سه بعدی تهیه و جهت تایید در اختیار کارفرما قرار داد. مهمترین ایده های طرح معماری پروژه رصدخانه شهری تهران به شرح زیر است.

– طراحی سالنی با محوریت دو موضوع نمایش اصلی
. ماکت شهر تهران به عنوان نگین فضا برای نما نقشه های مختلف شهر تهران
.صفحه نمایشی vidoe wall در دیوار روبرو برای نمایش پنل اطلاعاتی اصلی شهر تهران
– استفاده از نمایشگر های عمودی به عنوان پنجره های پیرامونی جهت ایجاد پرسپکتیو مناسب در فضا و کنترل بصری دید حضار بر روی عناصر مرکزی ماکت و ویدئو وال مرکزی
طراحی پیش فضای ورودی و عمکرد های جانبی لازم در فضای پیش ورودی
طراحی سر در مناسب لابی و در خور مجموعه سالن مدریت شهری تهران
-استفاده از موتیف رنگی سیاه و سفید و کار با عناصر کف،سقف،دیوار و ساخت سالنی با موتیف رنگی خاکستری برای ایجاد تمرکز بیشتر روی اطلاعات قابل ارائه در فضای نمایش.

پس از نهایی شدن طرح معماری و دریافت نقطه نظرات کارفرما و تحلیل کمبودها و پتانسیل های طرح،گروه های تخصصی در بخش های تکنولوژی، ساختمانی و ماکت نسبت به تهیه
طرح های اجرایی مربوط اقدام کردند. نتایج این بررسی ها به صورت نقشه های جزئیات اجرایی در بخش معماری،سازه،تاسیسات و تکنولوژی در اختیار کار پیمانکاران قرار گرفت و در
فشردگی زمان،طرح و ساخت پروژه به صورت همزمان آغاز شد…

تکنولوژی :

در بخش طراحی،تامین تجهیزات، ساخت و نصب بخش تکنولوژی و تجهیزات کنترلی با توجه به تخصصی بودن و مدرن بودن طرح،از کارشنان خارجی در زمینه طراحی سیستم های کنترلی و نقشه های اجرایی تکنولوژی چند رسانه ای شرکت کانون انفورماتیک نهایی اجرا گردید.در زمینه تامین تجهیزات نیز با توجه به زمان محدود اجرای پروژه کلیه موارد مربوط به تهیه لیست تجهیزات، ارسال اطلاعات برای شرکت های تامین کننده،خرید و نصب تجهیزات در بازه زمانی بسیار محدود (2ماه) صورت گرفت. در بخش سیستم های کنترلی چنانچه مورد نظر کارفرما بود، کل سیستم های نمایشی داخل سالن توسط یک کامپیوتر توسط مجری سالن امکان پذیر است که در این خصوص، سالن رصد خانه شهری تهران در کشور اولیه نمونه سالن نمایشی با تجهیزات کنترلی فوق مدرن به حساب می آید.

ماکت :

در بخش ساخت ماکت شهر تهران با توجه به اهمیت ماکت تهران در اتاق فرمان شهری بررسی های جامعی در خصوص روش ساخت، نمونه های مشابه،متریال،روش برش،روش تهیه فایل و… توسط کارشناسان این شرکت انجام گردید. نتیجه بررسی های انجام شده در قالب گزارش هایی جامع در رابطه با روش ساخت ماکت در اختیار کارفرما ما قرار گرفت و نهایتا پس از تهیه نمونه های ساخت معتمدد ماکت در مقیاس های مورد نظر نتایج به صورت زیر دسته بندی و جهت اجرا به کارفرما ارائه گردید.

ماکت شهر تهران می بایست به صورت ما‌کت  Interactive طراحی گردد که بتوان لایه های متنوع داده های شهری را روی آن نمایش داد.

با توجه به محدودیت فضای سالن نمایش و در نتیجه محدودیت ابعاد ماکت،مقیاس 1:000،10 برای ماکت، مناسب تشخیص داده شد.

با توجه به مقیاس در نظر گرفته شده جهت ماکت،تصمیم بر این شد که ماکت شهر تهران به صورت ماکتی با ارائه عوارض جغرافیایی و طبیعی باشد و لایه های شهری به صورت تصاویر توسط پروژکشن روی ماکت نمایش داده شود.

در رابطه با متریال ساخت ماکت نیز پس از بررسی های جامع، جنس کورین برای ساخت مناسب تشخیص داده شد تا ماکت به صورت بستر طبیعی شهر تهران به عنوان صفحه نمایش تصاویر پروژکتور بتواند امکانی برای نمایش داده هایی متفاوت و متنوع فراهم کند.

نتیجه گیری :

در پایان با توجه به شروع بهره برادی از پروژه از مهرماه سال جاری و برگزاری جلسات کارشناسی و کارفرمایی و شروع عملکرد پروژه به عنوان اتاق فرمان شهر تهران و فضایی جهت مدیریت یکپارچه شهر تهران و تبدیل سالن کنفرانس معمولی به فضای پرزنتیشن بسیار ویژه، می توان پروژه رصدخانه شهری تهران به عنوان سناریوی موفق دربه نتیجه رساندن یک پروژه از طرح تا ساخت یاد کرد. در عین حال هماهنگی و همکاری نمایندگان کارفرما و پیمانکار و تعامل منلسب بین کارشناسان باعث شد تا نتیجه کار انجام یافته بسیار نزدیک به اولین تصاویر و ایده پروژه باشد که این مورد نیز پروژه را در ردیف پروژه های موفق شهرداری تهران قرار میدهد. تجربه مدیریت پروژه رصد خانه شهری تهران و همکاری چندین گروه کارشناسی نیز مجدااً به اهمیت کار گروهی و تعامل مناسب متقابل با همکاران پروژه صحیح گذاشته،چنانچه پس از تحلیل روند انجام پروژه و بازنگری حجم بسیار زیاد کار انجام یافته این نکته کلیدی را میتوان به عنوان نتیجه انجام پروژه رصد خانه شهری تهران مطرح نمود که در صورتی که میتوان حرفه ای و تخصصی کارشناسان رشته های مختلف در یک بدنه یکپارچه مدریت شود، میتوان پروژه هایی قابل ارائه و رقابت در سطح بین المللی را به انجام رساند.
امید است که با مدریت مناسب فرهیختگان پیشرو و مدیران سازنده،پروژه هایی همانند پروژه رصدخانه شهری تهران در جهت توسعه و پیشرفت کشور و حضور در عرصه رقابت بین المللی، قابل اجرا گردند.

تمامی اطلاعات مورد نیاز جهت رصدخانه شهری بصورت ویدیو در سایت قرار دارد برای دیدن…